Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Βυζαντινὸν Μέλος

Ἄρχοντες Ψάλται τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας


 

 


ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (VIDEO)

Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας
Διευθυντής: ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου,
Δημοσιογράφος
 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ
- 24.07.2021

    

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ
20.07.2021 - VIDEO A

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ
20.07.2021 - VIDEO B

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 630 ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ
ΦΑΝΑΡΙ
- 18.07.2021

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ & ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ
- 10.07.2021

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ & ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ
- 11.07.2021

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΦΕΡΙΚΙΟΪ
- 30 06 2021

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ   
ΦΑΝΑΡΙ
- 28 06 2021
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ   
ΦΑΝΑΡΙ
- 29 06 2021
;

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - 21 06 2021

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤ & ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  
Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
21 06 2021
-
VIDEO A

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤ & ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  
Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
21 06 2021
- VIDEO
B

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
- ΦΑΝΑΡΙ - 20 06 2021

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
- ΦΑΝΑΡΙ
19 06 2021 -
VIDEO
Α

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ - 19 06 2021 - VIDEO Β

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ    
(ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)
 ΦΑΝΑΡΙ - 13 06 2021 -
VIDEO
Α
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
(ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)
 ΦΑΝΑΡΙ - 12 06 2021 -
VIDEO Β

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ 318
ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ    )
 ΦΑΝΑΡΙ - 12 06 2021 -
VIDEO
Α
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ 318
ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)
 ΦΑΝΑΡΙ - 12 06 2021 -
VIDEO Β

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
MNHMH ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ & ΒΑΡΝΑΒΑ    
 ΦΑΝΑΡΙ - 10.06.2021 -
VIDEO A

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
MNHMH ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ & ΒΑΡΝΑΒΑ    
 ΦΑΝΑΡΙ - 10.06.2021 - VIDEO Β

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
MNHMH ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ & ΒΑΡΝΑΒΑ
 ΦΑΝΑΡΙ - 10.06.2021 -
VIDEO C

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟΝ A - 27.03.2020 ~ 13.12.2020
ΑΡΧΕΙΟΝ B - 14.12.2020 ~19.04.2021
ΑΡΧΕΙΟΝ Γ - 10.06.2021 ~16.05.2021 
 

Τὰ μουσικὰ ἀρχεῖα εἶναι τῆς μορφῆς RM Format. Μπορεῖτε νὰ τὰ ἀκούσετε μὲ τὸ Realplayer®, ἀφοὺ πρῶτα τὸ προμηθευθεῖτε δωρεὰν ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἐγκαταστήσετε εἰς τὸν ὑπολογιστήν σας. Ακολουθῆστε τὴν παρακάτω διεύθυνσι διὰ περισσοτέρας πληροφορίας.

    http://www.realaudio.com/

Τὰ μουσικὰ κείμενα καθὼς καὶ τὰ ἀκούσματα τῶν μεγάλων πρωτοψαλτῶν ἐκ τῆς καθ’ ἡμᾶς παραδόσεως εὐλαβῶς ἀφιεροῦνται τῇ μητρὶ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν!

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταμάτιος - Νικόλαος Κίσσας

Ἐπικοινωνία...

Παναγιώτης Μ. Ρακτιβάν
Φυσικομαθηματικός
Email      p.raktivan@gmail.com
Βίκτωρ Βαφειάδης
Ἐπιστήμων πληροφορικῆς
 

Copyright © 2004-2021

Αρχική Σελίς [ ΑΡΧΙΚΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ] ΑΡΧΟΝΤΕΣ τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. ] ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ] Περιεχόμενα