Περίοδος Πεντηκοσταρίου

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ

Πέμπτη τοῦ Ἀναλήψεως

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων Α´ Οἰκ. Συνόδου

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]