Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.
ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Eις πολλά έτη...                           [  2΄39΄΄]
 Εισέλευσις Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου του Α΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατρ. χοροί με Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε.
τον Βασίλειον Νικολαϊδην και Άρχοντα Λαμπαδάριον
 τον κυρ Βασίλειον Εμμανουηλίδην.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα