Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Κύριε εκέκραξα...                            [  3΄  58΄΄]
Αργόν Κεκραγάριον Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον β΄.

    - Κύριε εκέκραξα...   Κατευθυνθήτω...   Εσπέρια...     [  4΄ 01΄΄]

    Εις ήχον α΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.

- Κατευθυνθήτω...                   [  2 ΄ 56΄΄]
Μέλος αργόν Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον γ΄.

- Κατευθυνθήτω...                   [  3΄ 03΄΄]
εις ήχον πλ. β΄. Μέλος αργόν Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

- Κατευθυνθήτω...                   [  1΄ 03΄΄]
Εις ήχον πλ. δ΄.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα