Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Πάσα πνοή....                              [  2΄ 54΄΄]
Μέλος αργόν υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον α΄.

- Αινείτε αυτόν....                            [ 2΄ 23΄΄]
Μέλος αργόν υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον α΄.

-  Αινείτε αυτόν....                          [  2΄ 34΄΄]
Μέλος αργόν υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον γ΄.

- Πάσα πνοή...                              [  2΄ 36΄΄]
Αργόν Πασαπνοάριον Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον πλ.α΄.

- Αινείτε αυτόν...                          [  2΄ 04΄΄]
Αργόν Μέλος υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον πλ.δ΄.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα