Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.
ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 

- Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...               [  8΄ 44΄΄]
Χερουβικόν εις ήχον βαρύν.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα