Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.
ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 

 

- Την του Ασώτου φωνήν...                        [  1΄ 10΄΄]
Ιδιόμελον των Αίνων εις ήχον β΄.

- Δαπανήσας ασώτως...                             [  2΄ 11΄΄]
Ιδιόμελον εις ήχον πλ. δ΄.

- Πάτερ αγαθέ...                                       [  5΄ 57΄΄]
Δοξαστικόν των Αίνων εις πλ. β΄.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα