Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.
ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 

 
- Ο Θειότατος... Χείρας εν τω λάκκω βληθείς... [  8΄ 31΄΄]
Καταβασίαι  εις ήχον α΄.

- Σταυρόν Χριστού τον τίμιον... Το ξύλον εν ω Πάνσεμνε...     [  3΄ 13΄΄]
Εξαποστειλάριον του σταυρού και Θεοτοκίον αντίστοιχα, εις ήχον β΄.
- Εν φωναίς αλαλάξωμεν... Προσελθόντες αρύσατε...[  1΄ 49΄΄]
Προσόμοια των αίνων Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον δ΄. 
Ψάλλουν
ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης
και ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης
.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

- Δεύτε πιστοί...                                        [  5΄ 19΄΄]
Ποίημα Λέοντος Δεσπότου.  Ιδιόμελον Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον β΄. 
Ψάλλει
ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασ. Εμμανουηλίδης.
Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα