Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.
ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Ανοίξω το στόμα μου...                              [  3΄ 04΄΄]
Α΄ Ωδή του Κανόνος εις ήχον δ΄. 
Ψάλλουν
ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και
ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ.
Εμμανουηλίδης.

- Ίνα κράζω σοι...                                           [  1΄ 18΄΄]
Από το Αυτόμελον Κοντάκιον
Τη Υπερμάχω... αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ. δ΄. - Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...                      [  2΄ 07΄΄]
Κοντάκιον δίχορον εις ήχον πλ. δ΄. 
Ψάλλουν ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδης και
ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης
.


Ιστορικός Ι. Ν. Π&