Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...                     [  2΄ 20΄΄]

Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ. δ΄. 
Ψάλλουν αμφότεροι
οι Πατριαρχικοί χοροί
μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ.
Λεωνίδα  Αστέρη
 και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην. 


- Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...         [  0΄ 48΄΄]
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

- Αλληλούϊα...                                   [  0΄ 50΄΄]
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

- Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...       [  0΄ 59΄΄]
 Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.


- Αλληλούϊα...                                  [  1΄ 00΄΄]
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.


- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...        [  1΄ 37΄΄]
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄. 
Ψάλλουν αμφότεροι
οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ.
Λεωνίδα  Αστέρη
 και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην. 


- Την Ωραιότητα...                                       [  2΄ 43΄΄]
Ο ήχος είναι Τρίτος.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα