Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις...                  11΄ 40΄΄]
ΜΕΡΟΣ Α΄
.-  Προς τους στεναγμούς...                           11΄ 04΄΄]

ΜΕΡΟΣ
B΄
.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα