Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Τον Κύριον υμνείτε...                           0΄ 36΄΄]
Ο Ύμνος των τριών Παίδων εις ήχον α΄.



- Δεύτε λάβετε φως...                             1΄ 43΄΄]
Τροπάριον εις ήχον πλ.α΄. 
Ψάλλουν
ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαϊδης
μετά του Άρχοντος Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Εμμανουηλίδου.
 
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου - Φανάρι.

- Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον...               1΄ 05΄΄]
Στιχηρόν του Πάσχα.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα