Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Χριστός γεννάται... ~ Εκ νυκτός έργων...  Μέρος α΄   7΄ 02΄΄]


- Σπλάγχνων Ιωναν... ~ Μήτραν αφλέκτως... Μέρος β΄   6΄ 00΄΄]
Διπλαί καταβασίαι Χριστουγέννων -  
Ψ
άλλουν οι
Βασ.Νικολαϊδης  και
Βασ. Εμμανουηλίδης.

- Μεγάλυνον ψυχή μου... ~ Μεγάλυνον ψυχή μου την λυτρωσαμένην...   [  6΄ 09΄΄]
- Μεγάλυνον ψυχή μου...  ~  Μυστήριον Ξένον... Στέργειν μεν...             2΄ 07΄΄]
Μεγαλυνάρια της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.
Ψ
άλλουν οι
Βασ.Νικολαϊδης  και
Βασ. Εμμανουηλίδης.

- Ο Πατήρ ευδόκησεν...                            0΄ 49΄΄]
Στιχηρόν των Αίνων της εορτής
των Χριστουγέννων, εις ήχον δ΄.

- Σήμερον ο Χριστός...                             2΄ 29 ΄΄]
Και νυν... των Αίνων της εορτής
των Χριστουγέννων, εις ήχον β΄

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα