Ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Β. Εμμανουηλίδης - Ιούνιος 1981.

ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
της Μ. τ. Χ. Ε.
 
 

- Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ... Ουκ επησχύνθη ο Πανάγαθος... 4΄ 15΄΄]
Στιχηρά Ιδιόμελα εις ήχον πλ. δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.


- Ιεραρχίας στολαίς... Ο ουρανίαις συνών...   3΄ 30΄΄]
Στιχηρά Ιδιόμελα εις ήχον  δ΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι
Πατριαρχικοί.

- Εις πάσαν την γην...                             [ 0΄ 36΄΄]
Απολυτίκιον εις ήχον α΄ .

- Όλος ιερωμένος Θεώ...                        [  1΄ 26΄΄]
Στιχηρόν προσόμοιον των αίνων εις ήχον πλ. α΄.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα