ΑΡΧΩΝ   ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

 

 

- Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Εσπέρια...  [  4΄ 01΄΄]

Εις ήχον α΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα