ΑΡΧΩΝ   ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

 

 

- Σε μεν διεκώλυε... Τόπους προσκυνήσασα...
Δόξα... Γλώσσαν ην ουκ έγνω...  
 
[  3΄ 59΄΄]

Εσπέρια Τριωδίου εις ήχον πλ. β΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι χοροί.

Εις το
Δοξαστικόν των Αίνων (Προεόρτιον Ευαγγελισμού) εις ήχον δ΄
ψ
άλλει ο (τότε) Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδης.

Φανάρι - 23 Μαρτίου 1991 - Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα