ΑΡΧΩΝ   ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

 

 

- Νάουσαν ακρότομον...                 1΄ 54΄΄]
Ειρμός γ΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄.  Μέλος αργόν.

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.4.2002
 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα