Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Eις πολλά έτη...                                    [  2΄39΄΄]
 Εισέλευσις Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου του Α΄.
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατρ. χοροί
με Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. τον αείμνηστον  Βασίλειον Νικολαϊδην
και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κυρ Βασίλειον Εμμανουηλίδην.
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα