Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Κύριε εκέκραξα...                         [  1΄ 46΄΄]
Εις ήχον πλ. δ΄ .

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα