Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Είη το όνομα Κυρίου...                          0΄ 57΄΄]
Eις ήχον β΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί
με Άρχοντα Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. τον Βασίλειον Νικολαϊδην
και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα