Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Ο Θειότατος...  Χείρας εν τω λάκκω βληθείς...  [  8΄ 31΄΄]
Καταβασίαι  εις ήχον α΄.  Ψάλλουν ο Άρχων Πρωτ. Βασ. Νικολαΐδης
μετά του Άρχ. Λαμπαδαρίου κ. Βασ. Εμμανουηλίδου
.

Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα