Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Σταυρόν Χριστού τον τίμιον... Το ξύλον εν ω Πάνσεμνε...  [  3΄ 13΄΄]
Εξαποστειλάριον του σταυρού και Θεοτοκίον αντίστοιχα, εις ήχον β΄. 
Ψάλλουν
ο Άρχ. Λαμπαδάριος κ. Βασ. Εμμανουηλίδης
μετά Άρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασ. Νικολαΐδου.

Οικ. Πατριαρχείον - Φανάριον - 10 Απριλίου 1983

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα