Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Ανοίξω το στόμα μου...                               [  3΄ 04΄΄]

Α΄ Ωδή του Κανόνος εις ήχον δ΄. 
Ψάλλουν
ο Άρχων Πρωτ. Βασίλειος Νικολαΐδης
και ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα