Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...                          [  1΄ 50΄΄]
Αυτόμελον Κοντάκιον, αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ. δ΄. 

- Νέαν έδειξε κτίσιν... Ξένον τόκον ιδόντες...                   [  3΄ 38΄΄]
Εκφωνήσεις υπό
του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄. 
Τα
Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... Αλληλούια... αποδίδει ο αείμνηστος
Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης.- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...                       [  2΄ 07΄΄]
Κοντάκιον δίχορον εις ήχον πλ. δ΄. 
Ψάλλουν
ο Άρχων Πρωτ. Βασίλειος Νικολαΐδης
και ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα