Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Δόξα εν Υψίστοις Θεώ...                       [  1΄ 57΄΄]
Εις τον Ν΄ Ψαλμόν της εορτής, εις ήχον πλ. β΄.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα