Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Χριστός γεννάται... ~ Εκ νυκτός έργων...  Μέρος α΄        7΄ 02΄΄]
- Σπλάγχνων Ιωναν... ~ Μήτραν αφλέκτως...   Μέρος β΄  6΄ 00΄΄]
Διπλαί καταβασίαι Χριστουγέννων
Ψάλλουν οι
Βασ. Νικολαϊδης Άρχων Πρωτ.  της Μ.τ.Χ.Ε. 
και ο Bασίλειος Εμμανουηλίδης
Άρχων Λαμπ. αυτής.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα