Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Μεγάλυνον ψυχή μου... ~ Μεγάλυνον ψυχή μου την λυτρωσαμένην...  [  6΄ 09΄΄]

- Μεγάλυνον ψυχή μου... ~ Μυστήριον Ξένον... Στέργειν μεν...              2΄ 07΄΄]
Μεγαλυνάρια της εορτής των Χριστουγέννων, εις ήχον α΄.
Ψάλλουν οι Βασίλειος Νικολαϊδης Άρχων Πρωτ.  της Μ.τ.Χ.Ε.
και ο
Βασίλειος Εμμανουηλίδης Άρχων Λαμπαδάριος αυτής.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα