Βασ. Νικολαϊδης, Αρχ. Πρωτ. της Μ. του Χ.Ε. αλλά και καθηγητής Μουσικής στα Ελλ. γυμνάσια & λύκεια της Πόλης.

ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της Μ. τ. Χ. Ε.

- Την χείρα σου...                                   3΄ 48΄΄]
Δοξαστικόν δίχορον της θ΄ Ώρας των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων, εις ήχον πλ.α΄. 
Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί με Άρχοντα Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.
τον Βασίλειον Νικολαϊδην
και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου - ΦΑΝΑΡΙ
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα