Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

-  Των ψυχών ημών...                                    [  7΄ 07΄΄]
Αργόν μέλος εκ του "Θεοτόκε Παρθένε..." του Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον πλ. δ΄. 

-  Των ψυχών ημών...                            [  0΄  58΄΄]
Το τέλος. Αργόν μέλος εκ του Θεοτόκε Παρθένε... του Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄. 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα