Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πάσα πνοή...Αινείτε αυτόν...                [  2΄ 16΄΄]
Ε
ις ήχον γ΄.

- Εις το μνήμα σε επεζήτησεν...             [  2΄ 46΄΄]
Στιχηρόν ανατολικόν των αίνων εις ήχον γ΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα