Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πασαπνοάριον.                                  [  1΄ 19΄΄]
Εις ήχον πλ.α΄. 

- Κύριε, εσφραγισμένου...                      [  2΄ 08΄΄]
- Κύριε, αι γυναίκες...                            [  1΄ 57΄΄]
Στιχηρά των αίνων εις ήχον πλ. α΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα