Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πάσα πνοή...                                        [  1΄ 11΄΄]
- Αινείτε αυτόν πάντες...                          [  0΄ 54΄΄]
Εις ήχον πλ.β΄. 

- Ο Σταυρός σου Κύριε...                        [  1΄ 07΄΄]
- H ταφή σου Δέσποτα...                        [  1΄ 09΄΄]
- Συν Πατρί και Πνεύματι...                   [  1΄ 14΄΄]

Στιχηρά των αίνων εις ήχον πλ.β΄. 
 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα