Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πάσα πνοή... Αινείτε αυτόν...              [  3΄ 57΄΄]
Πασαπνοάριον εις ήχον πλ. δ΄ 

- Κύριε ει και κριτηρίω...                      [  0΄ 48΄΄]
- Κύριε όπλον...                                     [  1΄ 14΄΄]

Στιχηρά των Αίνων
εις ήχον πλ. δ΄    
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα