Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Μετά την εις Άδου κάθοδον...                5΄ 30΄΄]
Ι΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ. β΄. 

 

- Φανερών εαυτόν...                                 [  4΄ 04΄΄]
ΙΑ΄ Εωθινόν, εις ήχον πλ. δ΄.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα