Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Τρισάγιος ύμνος και Δύναμις                      [  4΄ 13΄΄]
Ιωάννου Παλάση εις ήχον α΄ διασκευασθέν υπό του Θρ. Στανίτσα & Δημ. Παϊκοπούλου.

- Δύναμις                                                      [  3΄ 22΄΄]
Εις ήχον δ΄ Φθορικόν. 

- Δύναμις                                                     [  3΄ 38΄΄]
Εις ήχον βαρύν. 

- Τρισάγιος ύμνος και Δύναμις                               [  4΄ 30΄΄]
Σύνθεσις του Άρχ. Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου εις ήχον πλ. δ΄.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα