Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.


- Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...          [  7΄ 59΄΄]
Χερουβικόν ε
ις ήχον γ΄. 

- Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...          [  9΄ 48΄΄]
Χερουβικόν ε
ις ήχον πλ. α΄, του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα..

- Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...        [  10΄ 04΄΄]
Χερουβικόν εις ήχον πλ. δ΄ του
αειμνήστου Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα . 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα