Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Λειτουργικά.                                 [  6΄ 44΄΄]
- Άξιόν εστιν...                                [  2΄ 22΄΄]
Τα «Πατριαρχικά» εις ήχον πλ. α΄. 

- Κύριε ελέησον -                              [  0΄ 37΄΄]
- Πατέρα Υιόν... Σε υμνούμεν...        [  5΄ 11΄΄]
- Άξιόν εστιν...                                 [  3΄ 23΄΄]
Εις ήχον πλ. β΄. 

- Λειτουργικά.                                 [  4΄ 01΄΄]
- Άξιόν εστιν...                                [  2΄ 52΄΄]
Εις ήχον βαρύν, υπό Μισαήλ Μισαηλίδου. 

- Σε υμνούμεν...                              [  2΄ 05΄΄]
- Άξιόν εστιν...                                [  2΄ 53΄΄]
Κων. Πρίγγου, εις ήχον πλ. δ΄. 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα