Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Αινείτε τον Kύριον...                                  [  8΄ 33΄΄]
Κοινωνικόν εις ήχον α΄. 
Σύνθεσις του ιδίου.

- Αινείτε τον Kύριον...                                  [  6΄ 01΄΄]
Κοινωνικόν εις ήχον πλ. α΄.  Σύνθεσις του ιδίου.

- Αινείτε τον Kύριον...                                  [  4΄ 31΄΄]
Κοινωνικόν εις ήχον βαρύν. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα