Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Απεστάλη εξ ουρανού...                          [  5΄ 34΄΄]
Δοξαστικόν Εσπερινού του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον πλ. β΄. 
  

- Τω έκτω Μηνί...                                   [  1΄ 08΄΄]
- Ιδού η ανάκλησις...                               [  1΄ 34΄΄]
Στιχηρά Ιδιόμελα Αποστίχων του Εσπερινού, εις ήχον δ΄.  


- Το απ' αιώνος μυστήριον...                   [  5΄ 08΄΄]
Δοξαστικόν των αίνων του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις ήχον β΄. 

- Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ...                   [  2΄ 26΄΄]
Ειρμός θ΄ Ωδής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου εις ήχον δ΄.
Αργόν μέλος ψαλλόμενον αντί του Άξιον εστιν...
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα