Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Εκ νυκτός ορθρίζει...Αλληλούϊα..             [ 1΄ 17΄΄]
Μικρόν αλληλουάριον εις ήχον πλ. δ΄

- Των παθών του Κυρίου...                           [  4΄ 04΄΄]
Κάθισμα Όρθρου Μ. Δευτέρας εις ήχον πλ. δ΄.
 

- Τω την άβατον...                                        [  0΄ 39΄΄]

- Έφριξε Παίδων ευαγών...                         [  0΄ 43΄΄]

- Εμεγάλυνας Χριστέ...                                 [  1΄ 15΄΄]
Ειρμοί  α΄, ή και θ΄ Ωδής του Κανόνος του Όρθρου Μ. Δευτέρας
εις ήχον β΄

- Τον Νυμφώνα σου βλέπω...                     [  1΄ 38΄΄]
Εξαποστειλάριον εις ήχον  γ΄. 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα