Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Έδραμε λέγων...                                   [  0΄ 43΄΄]
Αντίφωνον β΄ εις ήχον πλ. β΄

- Σήμερον κρεμάται...                             [  3΄ 35΄΄]
Αντίφωνον ιε΄ εις ήχον πλ. β΄
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα