Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Σε τον αναβαλλόμενον...                      [  4΄ 48΄΄]
Απόσπασμα από το Δοξαστικόν των αποστίχων εις ήχον πλ. α΄

- Αι γενεαί νυν πάσαι...                           [  0΄ 25΄΄]
- Ω γλυκύ μου έαρ...                               [  0΄ 31΄΄]
- Έρραναν τον τάφον...                           [  0΄ 31΄΄]
Τροπάρια  γ΄ Στάσις των εγκωμίων εις ήχον γ΄.

- Δόξα... Την σήμερον μυστικώς...          [  4΄ 33΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού, εις ήχον πλ. β΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα