Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Χριστός Ανέστη εκ νεκρών...                    3΄ 04΄΄]
Απολυτίκιον της Αναστάσεως. Μέλος αργόν εις ήχον πλ. α΄

- Αναστάσεως ημέρα...                            1΄ 00΄΄]
Καταβασία. Ειρμός α΄ Ωδής, εις ήχον α΄. 

- Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου...                1΄ 39΄΄]
Καταβασία, μέλος ειρμολογικόν. Ειρμός θ΄ Ωδής, εις ήχον α΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα