Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Χέρσον Αβυσσοτόκον...                     2΄ 21΄΄]
- Ως είδεν Ησαΐας...                            [  2΄ 28΄΄]

- Σε τον εν πυρί...                                [  1΄ 48΄΄]
- Θεοτόκε η ελπίς... Εν νόμω σκιά...     4΄ 20΄΄]
Αργαί Καταβασίαι της Υπαπαντής του Κυρίου
εις ήχον γ΄
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα