Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Θεαρχείω νεύματι...      (Μέρος Α΄)      [  5΄ 31΄΄]

- Θεαρχείω νεύματι...   (Μέρος Β΄)  - Από ¨Άρατε πύλας....    [  6΄ 19΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού της
Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, οκτάηχον. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα