Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γης... [  4΄ 46΄΄]
Δοξαστικόν του Εσπερινού εις ήχον β΄.

-  Έσωσε λαόν...                                    2΄ 39΄΄]
Ο Ειρμός της Α΄ Ωδής του Κανόνος - Μέλος Αργόν εις ήχον α΄.

- Στέργειν μεν ημάς...                             2΄ 38΄΄]
Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος - Μέλος Αργόν εις ήχον α΄.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα