Ο Άρχων διδάσκαλος και χοράρχης του Συλλόγου κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα...       [  4΄ 22΄΄]
Καταβασίαι ( Διπλαί ).

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα