ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Το φαιδρόν της Αναστάσεως...          [  1΄ 01΄΄]
Απολυτίκιον
, εις ήχον δ΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα