ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πάσα πνοή...                                       [  2΄ 36΄΄]
Πασαπνοάριον εις ήχον πλ. δ΄. 

- Κύριε ει και κριτηρίω...                      [  1΄ 04΄΄]
 Στιχηρόν των Αίνων εις ήχον πλ. δ΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα