ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Τρισάγιος ύμνος και Δύναμις.                [  5΄ 09΄΄]
Τρισάγιον και Δύναμις Γεωργίου Κρητός, εις ήχον β΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα